Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Procedury

Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część I

Dochody podatkowe są jednym z podstawowych elementów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Źródła dochodów JST są zawarte w art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o dochodach JST). To m.in.: wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego,
Konkurs