Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [6 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Przekształcenie z mocy prawa zespołu szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową

Zastępca Burmistrza Brzegu zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w związku z przekształceniem z mocy prawa zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, w ośmioletnią szkołę podstawową należy przeprowadzić procedurę likwidacji jednostki związaną z przeprowadzeniem inwentaryzacji, zamknięciem ksiąg rachunkowych, sporządzeniem na dzień 31 sierpnia 2017 r. bilansu oraz sporządzeniem sprawozdań budżetowych (kończących działalność jednostki i otwierających działalność jednostki), a także utworzenia nowej jednostki.
Konkurs