Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [5 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Przekształcenie zespołu szkół a wydzielony rachunek dochodów

PROBLEM: Nasza jednostka od 1 września została przekształcona z zespołu szkół na szkołę podstawową. Uchwała rady gminy z 2012 r. mówiła o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów własnych i zasadach jego funkcjonowania w zespole szkół. Podjęcie nowej uchwały na prowadzenie wydzielonego rachunku nastąpi najszybciej w październiku. Czy można prowadzić działalność, np. wpłaty na dożywianie dzieci w stołówce, wpłaty na duplikaty legitymacji i świadectw, opierając się na "starej" uchwale? Jeżeli nie, to w jaki sposób powinnyśmy rozwiązać problem dochodów własnych do czasu podjęcia uchwały przez radę gminy?
Konkurs