Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [13 / 18] >

Zamówienia publiczne

Obowiązki zamawiającego w zakresie zwrotu odsetek oferentom

Po stronie zamawiającego istnieje obowiązek dopilnowania prawidłowego rozliczenia zarówno wadium, jak i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym w zakresie odsetek naliczonych od tych świadczeń. W dalszej części tekstu omówiono szczegółowo sytuacje w których powstaje obowiązek naliczania odsetek a także zasady i terminy ich zwrotu.
Konkurs