Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [5 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ewidencja księgowa zakupu udziału w spółce z o.o.

Gmina A od gminy B odkupiła jeden udział w spółce z o.o. Nabycie miało formę umowy kupna-sprzedaży zawartej przed notariuszem. Udział ten nie zostanie zarejestrowany w KRS ze względu na proporcjonalnie małą liczbę posiadanych udziałów przez gminę A. Czy gmina A na podstawie umowy kupna-sprzedaży może zaewidencjonować wartość udziałów na koncie 030, pomimo że nie jest wykazana w KRS?
Konkurs