Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 18] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie inwentaryzacji

W urzędzie miejskim w nieprawidłowy sposób została przeprowadzona i udokumentowana inwentaryzacja aktywów i pasywów za 2015 r. Nieprawidłowości obejmowały m.in.: zastosowanie niewłaściwej metody inwentaryzacji środków trwałych trudno dostępnych, pojazdów oraz należności od kontrahentów, przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych użytkowanych na terenie niestrzeżonym ze zbyt małą częstotliwością i w niewłaściwym terminie, nieprzeprowadzenie weryfikacji aktywów i pasywów ujętych w księgach rachunkowych organu i uzgodnienia sald długoterminowych aktywów finansowych, przeprowadzenie zamiast weryfikacji aktywów i pasywów z dokumentacją – uzgodnienia sald kont syntetycznych z saldami ewidencji kont pomocniczych. W tekści
Konkurs