Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 18] >

Temat numeru

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – zestawienie zmian

Dnia 13 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzono tym samym liczne zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia stanowiącym plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Konkurs