Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [3 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i z tego powodu ponosi wydatki związane z jego wychowaniem.
Konkurs