Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Tymczasowe aresztowanie a prawo do zasiłku stałego

Osoba tymczasowo osadzona w zakładzie karnym ma zapewnione warunki do egzystencji, o które nie musi zabiegać, nie przysługuje jej zatem dodatkowe wsparcie z pomocy społecznej. W związku z tym organ orzekający ma obowiązek zawiesić jej prawo do pobierania zasiłku stałego w okresie tymczasowego aresztowania.
Konkurs