Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 5] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Informacja o potrąceniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

W przypadku dokonania potrącenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego organ administracyjny w formie pisemnej informuje o tym fakcie świadczeniobiorcę. Taką informację można też zawrzeć w decyzji przyznającej świadczenia na kolejny okres – w treści uzasadnienia albo pouczenia organ wyjaśni, że kwoty nienależnie pobranych świadczeń będą potrącane z wypłacanych świadczeń.
Konkurs