Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Zmiana stanowiska nauczyciela mianowanego

Problem: Na jakiej podstawie dyrektor przenosi nauczyciela mianowanego z etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego „0” – wymiar 22/22 etatu na etat nauczyciela klasy II szkoły podstawowej – wymiar etatu 18/18? Czy mają zastosowanie w tym przypadku art. 91c ust. 1 Karty Naucz yciela i art. 29 § 32 oraz § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły informuje nauczyciela na piśmie o zmianie jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych (arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny), czy też art. 18 Karty Nauczyciela?
Konkurs