Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [15 / 18] >

Prawo pracy

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Przedstawiamy wyjaśnienie ZUS dotyczące zasady obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w przypadku, gdy zasiłek macierzyński za część miesiąca jest wypłacany przez płatnika składek albo zaliczka na podatek dochodowy nie jest obliczana i pobierana.
Konkurs