Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [10 / 18] >

Podatki

Budynek czy budowla – problemy gmin z kwalifikacją nieruchomości na potrzeby podatkowe

Gminy często borykają się z problemem prawidłowej kwalifikacji nieruchomości na potrzeby podatku od nieruchomości. Problematyczne jest zwłaszcza rozgraniczenie pojęć budynku i budowli. Tymczasem odpowiednie zaliczenie nieruchomości do jednej z tych grup ma bardzo duże znaczenie, ponieważ podlegają one opodatkowaniu w odmienny sposób. Spory podatników z gminami na tym tle nierzadko znajdują swój finał w sądach administracyjnych.
Konkurs