Rachunkowość Budżetowa nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [8 / 18] >

Podatki

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg przejętych porozumieniem od innej JST

PROBLEM Między gminą a powiatem jest zawarte porozumienie o przekazaniu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy. Powiat na realizację zadania przekazuje dotację w wartości brutto (taki zapis zawarto w porozumieniu). Wysokość dotacji jest obliczana jako procentowy udział sieci dróg powiatowych na terenie
Konkurs