Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [3 / 4] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Czy placówki pomocy społecznej płacą podatek od nieruchomości

Ogólnie rzecz biorąc, nieruchomości związane z pomocą społeczną są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a ustawodawca nie przewiduje zwolnienia z tego podatku dla tych podmiotów. Jednak gminy niekiedy korzystają z prawa do wprowadzenia takiej preferencji podatkowej dla tego rodzaju nieruchomości położonych na ich obszarze. Ponadto w przypadku braku zwolnienia z podatku od nieruchomości bardzo istotna jest prawidłowa kwalifikacja przedmiotu opodatkowania, od tego bowiem zależy wysokość stawki podatkowej.
Konkurs