Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [2 / 4] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Opodatkowanie VAT specjalistycznego poradnictwa oraz udzielania informacji o prawach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Powiatowe centrum pomocy rodzinie (jednostka budżetowa powiatu, a zatem na gruncie rozliczeń VAT – powiat) pobiera opłaty od gmin, co jest związane z tym, że część zadań w zakresie poradnictwa dotyczącego uprawnień wynikających z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przypada na powiat, część zaś – na gminę. W praktyce zadania te „scedowano” na powiatowe centrum, ale gmina je współfinansuje. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy do rozliczeń powiatu z gminami zastosować stawkę zwolnioną oraz jaką stawkę VAT zastosować przy wystawianiu faktury za sprzedaż.
Konkurs