Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [4 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Burmistrz Gminy Zelów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w kwestii obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum w szkołę podstawową.
Konkurs