Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [1 / 6] >

Rachunkowość w oświacie

Uchwała w sprawie przekształcenia szkoły sześcioletniej w ośmioletnią szkołę podstawową

Do 30 listopada 2017 r. organy stanowiące właściwych jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, tzw. uchwał deklaratoryjnych. W dalszej części tekstu przedstawiono objaśnienia do uchwały deklaratoryjnej wraz z przykładowym wzorem takiej uchwały.
Konkurs