Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [6 / 15] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Jakie powinny być metody dokonywania inwentaryzacji zobowiązań

Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 3 sugeruje, że aktywa i pasywa niewymienione w pkt 1 i 2 oraz wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. W związku z tym wnioskować można, że zobowiązania inwentaryzuje się drogą weryfikacji, jednakże w literaturze przedmiotu można znaleźć wyjaśnienia sugerujące zastosowanie do inwentaryzacji zobowiązań potwierdzenia sald.
Konkurs