Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [5 / 15] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Przekazanie nakładów inwestycyjnych w formie PT

Gmina przekazuje dla zespołu ekonomiczno-administracyjnego placówek oświatowych nakłady na budowę, rozbudowę i modernizację przedszkola ze szkołą filialną – w trwały zarząd. Program do ewidencji środków trwałych pyta o wszystkie dane (tak jak do konkretnego środka trwałego), tutaj natomiast jest mowa ogólnie o nakładach, które jednostka budżetowa "otrzymująca" sama sobie rozksięguje z konta 080 na konto 011. Czy przekazanie nakładów inwestycyjnych w formie PT (Wn 800/Ma 080) jest konieczne? Jakim dokumentem powinno się odbyć takie przekazanie (kwota to ponad 5 mln zł)?
Konkurs