Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [4 / 15] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Zaległa opłata za czynności weterynaryjne – ewidencja księgowa

PROBLEM: Powiatowy inspektorat weterynarii – jednostka budżetowa. W trakcie kontroli jednostki nadrzędnej pod względem merytorycznym ustalono uchybienie inspektora – lekarza urzędowego za lata 2014–2015. Uchybienie dotyczy nieuwzględnienia, a zarazem nieobciążenia podmiotów nadzorowanych w ww. okresie w trakcie kontroli opłatą zgodną z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. W związku z tym w protokole pokontrolnym nakazano inspektoratowi dokonać korekty wystawionych rachunków za lata 2014–2015. Czy należy dokonać korekty rachunków za tamten okres?
Konkurs