Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [3 / 15] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ewidencja księgowa dochodu uzyskanego z nabycia spadku przez gminę

Czy w przypadku śmierci pracownika środki z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS stają się prawami majątkowymi wchodzącymi w skład spadku, jeśli nie ma osób uprawnionych, o których mowa w art. 631 § 2 Kodeksu pracy? Czy środki te jednostka budżetowa może przekazać na własny depozyt w trybie ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów? Czy środki wchodzące w skład spadku można przekazać wyłącznie na depozyt sądowy? Jeśli środki te można przekazać na depozyt jednostki budżetowej, a następuje sytuacja określona w art. 6 ust. 4 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, czy wezwanie do odbioru może zostać ogłoszone na tablicy informacyjnej wyłącznie po upływie 3 lat (a wówczas depozyt likwidowany jest łącznie po 6 latach), czy może ono zostać wykonane
Konkurs