Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [2 / 15] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Zarzut nieprawidłowego wykorzystania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Decyzją z 11 września 2017 r. wójt gminy X określił podmiotowi Y wysokość dotacji podlegającej zwrotowi z tytułu niewykorzystania jej w terminie do 31 sierpnia 2016 r. w kwocie 2250 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od 11 września 2016 r. do dnia zwrotu dotacji.
Konkurs