Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [1 / 15] >

Temat numeru

Oceny okresowe – służba cywilna

Ocena okresowa służy zarówno pracodawcy, jak i pracownikom – daje informację na temat wykonywanej pracy, stanowi niezbędny element systemu motywacji i rozwoju zawodowego. Pomaga poprawić efektywność pracy, podejmować decyzje kadrowe (awanse, przeniesienia) czy kształtować wysokość wynagrodzeń. W artykule omówione zostały zasady przeprowadzania oceny okresowej w służbie cywilnej.
Konkurs