Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [13 / 15] >

Zamówienia publiczne

Regulamin pracy członków komisji przetargowej

Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej, który powinien określać organizację, skład, tryb pracy, a także zakres obowiązków jej członków. Ma to na celu zapewnienie sprawności działania, indywidualizacji odpowiedzialności członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości prac.
Konkurs