Rachunkowość Budżetowa nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [9 / 15] >

Podatki

Korekta nazwy nabywcy na fakturze

PROBLEM: W lipcu i sierpniu powiat wystawił na osobę fizyczną (zgodnie z umową) faktury za najem lokalu. Nabywca w sierpniu zwrócił się o korektę faktury z uwagi na to, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT – zmiana nazwy nabywcy, adresu oraz NIP. Aneksem do umowy zostały zmienione zapisy umowy zgodnie z podaną nazwą firmy. Jakim dokumentem (nota korygująca czy faktura korygująca) należy skorygować ewidencję VAT za lipiec i sierpień? Czy należy korygować JPK_VAT za lipiec?
Konkurs