Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [8 / 17] >

Podatki

Użyczenie dzierżawcy sprzętu medycznego przez gminę

PROBLEM: Mam zawartą umowę dzierżawy budynku wraz z działkami i wyposażeniem na rzecz niepublicznego ośrodka zdrowia. Umowa dzierżawy jest zawarta do 2020 r., czynsz jest płatny miesięcznie. W trakcie trwania umowy dzierżawy ponoszę nakłady inwestycyjne na budynek, od których to nakładów odliczam w 100% podatek naliczony od środków trwałych, gdyż budynek wydzierżawiany jest też w 100%. W trakcie trwania tej umowy gmina chce dokupić sprzęt medyczny i przekazać do nieodpłatnego korzystania na podstawie umowy użyczenia. W jakiej wysokości i kiedy muszę – jeżeli muszę – rozpoznać obowiązek podatkowy w zakresie przekazania tego sprzętu? Czy przysługuje mi prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ze stawką 8% tego sprzętu, i czy związane jest to z umową dzierżawy,
Konkurs