Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [14 / 17] >

Zamówienia publiczne

Kiedy zamówienie publiczne należy traktować jako zamówienie odrębne

PROBLEM: Szkoła w budżecie na 2017 r. uzyskała kwotę 400 000 zł na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie pomieszczeń szkolnych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upup), który został już rozstrzygnięty, a prace budowlane trwają. We wrześniu 2017 r. plan paragrafu inwestycyjnego szkoły został zwiększony o 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia. Ogrodzenie biegnie wzdłuż chodnika znajdującego się przy szkole, oddzielając tym samym teren szkoły od terenów miejskich. Czy te roboty budowlane także powinniśmy zrealizować w ramach przetargu, czy też możemy je zrealizować w oparciu o procedurę wyboru oferty do 30 000 euro?
Konkurs