Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [13 / 17] >

Zamówienia publiczne

Kiedy zamawiający może żądać oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

PROBLEM: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Czy w związku z tym ma żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu tych warunków?
Konkurs