Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [4 / 4] >

Rachunkowość w oświacie

Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową a klasyfikacja wydatków

PROBLEM: Czy w przypadku, gdy w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego określono datę rozpoczęcia działalności ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na dzień 1 września 2017 r., to oznacza, że 1 września 2017 r. przestaje funkcjonować gimnazjum? Jeżeli tak, to czy w planie finansowym szkoły podstawowej powinien funkcjonować rozdział 80110 obejmujący wydatki związane z działalnością 2 i 3 klasy gimnazjum?
Konkurs