Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 4] >

Rachunkowość w oświacie

Jaka stawka VAT obowiązuje w rozliczeniach pomiędzy szkołami w różnych gminach

PROBLEM: Dwie szkoły, których siedziby są w różnych gminach, zawarły umowę w sprawie refundacji kosztów obsługi organizacyjnej, księgowej, prawnej międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Porozumienie to wskazuje, że obsługę prowadzi jedna ze szkół, po czym na podstawie faktury obciąża kosztami drugi podmiot. Same koszty rozliczane są w oparciu o liczbę członków międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, którzy są pracownikami poszczególnej szkoły. Do 1 lipca 2017 r. szkoła, która prowadziła obsługę, wystawiała fakturę bez VAT na podstawie art. 43 ust.13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jednak to zwolnienie zostało uchylone od 1 lipca 2017 r. Jaką stawkę VAT należy zastosować do faktur
Konkurs