Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [11 / 17] >

Podatki

Nowe obowiązki sprawozdawcze gmin (projekt)

W projekcie nowelizacji ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej:upol) przygotowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów przewiduje się, że gminy będą miały obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zakres tych sprawozdań dotyczy przede wszystkim raportowania o różnych danych dotyczących wymiaru i poboru tych podatków na terenie danej gminy.
Konkurs