Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 4] >

Rachunkowość w oświacie

Odpowiedzialność dyrektora szkoły i nauczycieli za uczniów

Pełną odpowiedzialność za wypadek ucznia znajdującego się pod opieką nauczycieli i wychowawców ponosi szkoła, a dokładniej – jej dyrektor. Odpowiedzialność dyrektora nie wyklucza jednak odpowiedzialności samych nauczycieli. W przypadku nauczycieli niedopełnienie obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom spowoduje pociągnięcie ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej przed dyrektorem szkoły. Dodatkowo może skutkować również odpowiedzialnością cywilną, a nawet karną.
Konkurs