Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 17] >

Podatki

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w razie oddania nieruchomości w najem przez trwałego zarządcę

PROBLEM: Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka taka ma prawo m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Pozostawanie nieruchomości w trwałym zarządzie wywołuje skutki m.in. w zakresie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości; w szczególności w razie oddania nieruchomości w najem przez trwałego zarządcę. Kogo wówczas uznać należy za podatnika tego podatku: trwałego zarządcę, czy najemcę?
Konkurs