Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 17] >

Podatki

Deklaracje cząstkowe sporządzane przez gminny ośrodek opieki społecznej

Jako gminny ośrodek pomocy społecznej (dalej: GOPS) świadczymy m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których 5% jest dochodem budżetu gminy, a 95% jest dochodem budżetu państwa. Czy w rejestrze sprzedaży oraz w cząstkowej deklaracji VAT składanej do jednostki nadrzędnej wykazujemy tylko te 5% dochodu, czy całość?
Konkurs