Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [7 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Sprawozdania z wydatków strukturalnych

Pytanie redakcji PRB: 2 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1475 została opublikowana ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.
Konkurs