Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Konta Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

Konta Zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” to konta księgowe służące do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Konta Zespołu 4 służą także do ujmowania w księgach rachunkowych poniesionych kosztów w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.
Konkurs