Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Nieprawidłowa ewidencja środków trwałych w likwidacji

W jednostce budżetowej środki trwałe i pozostałe środki trwałe w okresie pomiędzy postawieniem w stan likwidacji a faktyczną fizyczną likwidacją były ujmowane w ewidencji bilansowej jednostki na subkontach prowadzonych do kont 011 i 013. W tekście opisano jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja i ewidencja środków trwałych postawionych w stan likwidacji.
Konkurs