Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [13 / 17] >

Podatki

Korekta VAT dotycząca środka trwałego nabytego w 2012 r.

PROBLEM: Zagadnienie dotyczy korekty VAT od środków trwałych o wartości przekraczającej 15 000 zł. Środek trwały zakupiony został w 2012 r., w latach 2012-2014 były tylko współczynniki i według nich odejmowany był VAT. W 2015 r. doszedł jeszcze prewspółczynnik. Czy to oznacza, że korekta za lata 2015-2017 ma być zrobiona z zastosowaniem współczynnika i prewspółczynnika? Użycie obu oznacza znaczne dopłaty. Czy okres korekty VAT przy modernizacji nieruchomości wynosi 5 czy 10 lat?
Konkurs