Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej

Program „Rodzina 500+” – sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin, a jego celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci i działanie na rzecz wzrostu demograficznego w kraju poprzez świadczenie wychowawcze. Organy właściwe do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego zobowiązane są do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywanych zadań. Podstawą prawną systemu świadczeń wychowawczych jest ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego...
Konkurs