Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Rachunkowość w oświacie

Dowóz dzieci do szkół a nowe regulacje

Zapewnienie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół – będące obligatoryjnym zadaniem własnym gminy – wynika z podstawowej funkcji gminy, jaką jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Obowiązki związane z realizacją tego zadania do 31 sierpnia 2017 r. znajdowały swój wyraz w przepisach ustawy o systemie oświaty. Od 1 września 2017 r. zostały one zastąpione przez przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Przepisy ustawy – Prawo oświatowe w pewnym stopniu zawierają regulacje zmodyfikowane w stosunku do dotychczas obowiązujących norm.
Konkurs