Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [14 / 17] >

Zamówienia publiczne

Publiczne otwarcie ofert

Jak przeprowadzić w praktyce publiczne otwarcie ofert? Czy należy publicznie odczytać kto złożył ofertę wycofaną lub po terminie? W postępowaniu o zamówienie publiczne otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Jawność otwarcia ofert ma zabezpieczać przed możliwością dopuszczania do rozpatrywania przez zamawiających ofert złożonych po terminie lub zapoznawaniem się z treścią ofert przed ich otwarciem. Złożenie w sposób skuteczny oferty...
Konkurs