Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Rachunkowość w oświacie

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo oświatowe – zestawienie zmian

Wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo oświatowe będą obowiązywać rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Artykuł zawiera tabelaryczne zestawienie i omówienie tych aktów prawnych, które na dzień oddawania tekstu do druku zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Od 1 września 2017 r. zaczęła w całości obowiązywać ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (dalej: ustawa - Prawo oświatowe). Cześć przepisów tej ustawy weszło w życie już wcześniej. Przykładem jest rozdział 6 "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,...
Konkurs