Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Rachunkowość w oświacie

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo oświatowe – zestawienie zmian

Wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo oświatowe będą obowiązywać rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Artykuł zawiera tabelaryczne zestawienie i omówienie tych aktów prawnych, które na dzień oddawania tekstu do druku zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Konkurs