Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [17 / 17] >

Prawo pracy

Wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą dokonywać wpłaty do ZUS jednym przelewem na indywidualny rachunek. Ma to ograniczyć liczbę postępowań wyjaśniających prowadzonych przez ZUS w tym zakresie oraz usprawnić identyfikację dokonywanych wpłat wynikającą z przypisania indywidualnego numeru rachunku konkretnemu płatnikowi składek. Nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) z 11 maja 2017 r. przewiduje m.in. łatwiejszy sposób opłacania składek ubezpieczeniowych przez płatników. Dotychczasowe oddzielne wpłaty na poszczególne fundusze zostały zintegrowane jako...
Konkurs