Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [16 / 17] >

Prawo pracy

Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?
Konkurs