Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 17] >

Podatki

Dowód uiszczenia opłaty targowej

Czy brak dowodu opłaty targowej oznacza jej nieuiszczenie? Nie, brak dowodu uiszczenia opłaty targowej u osoby dokonującej sprzedaży nie oznacza nieuregulowania przez nią opłaty w ogóle. Opłata targowa należy do opłat lokalnych o charakterze nieobowiązkowym. Jednak rada gminy może zadecydować o jej wprowadzeniu na terenie danej gminy (art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w uchwale z 2 sierpnia 2016...
Konkurs