Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [9 / 17] >

Podatki

Sprzedaż przez gminę autobusu a kasa rejestrująca

PROBLEM: Gmina sprzeda autobus szkolny, który w ostatnim czasie był wydzierżawiany, w związku z czym jego sprzedaż będzie opodatkowana według stawki 23%. Większość sprzedaży w gminie dokumentowana jest fakturami, za które zapłata odbywa się za pośrednictwem wpłaty na rachunek bankowy. Zapłata za wszelką sprzedaż gminy jest opłacana na rachunek bankowy. Czy w związku ze sprzedażą autobusu - nie wiadomo, kto będzie nabywcą - gmina będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z poz. 50 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku...
Konkurs