Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 17] >

Wydatki strukturalne

Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych – ustawa o zmianie ustawy dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020

Wszystko wskazuje na to, że jednostki będą miały o jeden żmudny i niewdzięczny obowiązek mniej. Rok 2017 jest ostatnim, w którym jednostki musiały sporządzać sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych. Nie będzie też obowiązku stosowania dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Konkurs