Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Opakowania zwrotne – prawidłowa klasyfikacja

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaksięgować rozliczenie opakowań zwrotnych? Chcąc prawidłowo sklasyfikować rozliczenie zwrotu kaucji za opakowania zwrotne, w pierwszej kolejności należy precyzyjnie ustalić przedmiot operacji gospodarczej, która będzie wymagała określenia odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Pojęcie kaucji nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Natomiast z definicji słownikowej wynika, że kaucja to suma pieniężna, złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niewywiązania się z zobowiązania. Prawidłowe sklasyfikowanie rozliczenia zwrotu opakowań zwrotnych wiąże się z interpretacją zapisów rozporządzenia Ministra...
Konkurs