Rachunkowość Budżetowa nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Klasyfikacja budżetowa wpłaconego wadium

PROBLEM: Powiat realizuje projekt z udziałem środków UE. Projekt dotyczy termomodernizacji liceum ogólnokształcącego. Przyjęto następującą klasyfikację budżetową w zakresie dochodów projektu: 80120 § 6207. Firma, która wygrała przetarg na realizowane zadanie, nie złożyła wymaganych dokumentów, w związku z czym nie
Konkurs